.

A-Z Solutions - Стелажи и интелигентни решения за съхранение

A-ZSolutions основанав Австрия през1999 г. ив началото се е специализирала вуправление на документи и с участие в дружества, търгуващи сразлични продукти.

В началото на2009 г.Се взима решение за разширяване на бизнеса. Днес, фирмата евпряката дейноств оборудването на складове, офисии архиви, както и в предлаганетона различнирешения ваутсорсинг,инсорсинг, съвети застартиране на бизнесу нас и вчужбина,особено в ИзточнаЕвропа.

A-Z Solutions поемауправление ивременноуправление, както и интегриранетонабизнес концепции. Нашата работа заклиента е дасвържеИзтока и Запада, както и Азия.Помагаме на доведените фирми дазапочнат да продават техните продуктиили да се развият в нови пазари.Тя е довас, независимо даливпоследствиеще развивате допълнителна дейностили ще прецените да напуснете пазара.

Стелажни системиот А-Z Solutions

Вобхватана продуктите, коитоса особеноефективни испестяващи мясторешения заскладови съоръжения, такива за архиви, мобилни офиснишкафове иофис мебели, рафтове иоборудване, както иза съхранениеистелажни системи-стелажи-специализиранатехнология за съхранениев търговската и промишлена сфера, както и в библиотекии музеи.Особенакцентеспециализациятапри стандартни стелажни системи, ролковистелажии мобилнистелажни системи.

Нашата продуктова гама:

 • Мобилнишкафове, подвижни стелажи, ролковистелажи
 • Оборудване за библиотеки
 • Оборудване за музеи
 • Офисмебели иоборудване заархиви
 • Системиза съхранение в складове–индустриални стелажи– Складово оборудване
 • Полични стелажи
 • Палетни стелажи
 • Стелажи за големи товари
 • Конзолни стелажи
 • Специалнисъоръжения за съхранение
 • Динамичнисистеми за съхранение
 • Метални конструкции
 • Архивиране на документи
 • Складови услуги
 • Услуги по изложбиипанаири

Ние съветваме при организиране напространство, оборудвамеипомагаме срешения отА до Я

ВAZSolutionsможе данамерите партньорврешенията за: спестяване на място, качество, ефективност и иновациите, които саот първостепенно значение. Можете да се доверите на дългогодишния опит на нашите служители. Като отговорнафирма, ниевинаги се стремимкъмнамиране наоптимално решениеснай-голяма ползаза нашите клиенти.

Посетете нашияонлайнмагазин ионлайнмагазинза стелажи.

Нашиятонлайнмагазинкъм сайтазастелажно исервизно оборудванепредлага цялостнагама от продуктизатранспорт, съхранение, околната среда, заводииофиса.Нашитепродукти отговарят нанай-високитестандарти за качество иса тествани исертифицираниот независимиексперти.

Акожелаете да получите повечеинформация за нашитепродукти, служителитенаAZSolutionsс радост ще Ви помогнат. Просто ниизпратете запитванена: office.bg@a-z-solutions.eu илини се обадете на +359(2) 8921 680.